Duurzame Vis van Stichting Vis & Seizoen

Wereldwijd neemt de consumptie van vis toe, met desastreuze gevolgen voor de visstanden. Seizoensgebonden visserij en seizoensgebonden consumptie van vis zijn noodzakelijk om de vispopulaties wereldwijd te behouden en herstellen.

Stichting Vis&Seizoen wil hieraan bijdragen. Het stimuleren van duurzame visconsumptie en visvangsten uit het juiste seizoen zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Het vergroten van bewustwording bij consumenten én professionals is een belangrijk doel. Meer bewustwording betekent méér kans voor het voortbestaan en herstel van de verschillende vispopulaties.

Stichting Vis&Seizoen heeft een 100% Vis&Seizoen assortiment samengesteld op basis van meerdere criteria: Het juiste seizoen, duurzame vangsttechniek, gezonde populatie en kwaliteit. Het assortiment bestaat uit MSC of ASC gecertificeerde vis of is goedgekeurd door de Good Fish Foundation.