Huisregels

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID
In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch - Vught gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

 • Consumpties
  Voor iedere bezoeker van het hotel geldt de verplichting minimaal één consumptie te gebruiken. consumpties mogen allen gebruikt worden binnen het bedrijf of op het terras. Het nuttigen van door u zelf meegebrachte consumpties is niet toegestaan.

 • Camera’s
  Voor uw en onze veiligheid zijn beveiligingscamera’s opgehangen. Als u een horecabedrijf bezoekt waar videocamera’s hangen, stemt u ermee in dat opnamen worden gemaakt. Bij bijzondere omstandigheden kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan politie en justitie.

 • Speelautomaten
  Het spelen op geld kerende automaten is niet toegestaan aan personen beneden de 18 jaar. Personeel van het hotel zal alleen geld kunnen wisselen ten behoeve van de speelautomaten wanneer voldoende wisselgeld aanwezig is.

 • Horeca-eigendommen
  U mag eigendommen van het hotel niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor restanten van voedsel en dranken. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing.

 • Eigendommen van bezoekers
  Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan het hotel daarvoor niet aansprakelijk stellen.

 • Verloren en gevonden voorwerpen
  Als u in het hotel een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dient u dat bij de Receptie in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren.

 • Fouilleren
  Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Beslissingen van de directie zijn bindend.

 • Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen
  U mag geen harddrugs, softdrugs of pillen gebruiken. U mag deze ook niet het terrein mee opnemen of het hotel binnen brengen. Hieronder valt ook het gebruik van slagroom- en lachgasampullen. Onze medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezig of gebruik, dan volgt verwijdering en waarschuwing bij de politie.

 • Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie en agressie
  Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie, evenals agressie tegen medewerkers en bezoekers van het hotel worden niet getolereerd. Wie zich binnen of buiten de horecaonderneming hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, wordt de toegang ontzegd.

  In geval van bedreiging, mishandeling of andere vormen van agressie zal er ten alle tijde aangifte worden gedaan.

 • Handel in goederen
  Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

  Wapens
  U mag geen wapens op zak hebben. Bij overtreding waarschuwen wij de politie.

 • Toiletgebruik
  Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

 • Verbandtrommel
  In dit hotel is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.

 • Klachten
  Heeft u een klacht, meldt deze dan direct bij de bedrijfsleiding of receptie. Doe dit wel onmiddellijk, omdat in een later stadium uw klachtrecht vervalt. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en helpen u graag.

 • Aanmelden
  Alle gasten dienen zich bij aanvang van een verblijf of een bezoek aan een kamer, te melden bij de receptie met een geldig identiteitsbewijs.

   

 • Nooduitgangen
  Het is verboden nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.

 • Kleding
  Het Van der Valk Hotel Vught stelt eisen aan uw kleding, voldoet u niet aan deze eisen dan kan u de toegang ontzegd worden.

 • Roken
  Het gehele hotel is rookvrij. Op de terrassen buiten en op de balkons mag, indien u de deur sluit, gerookt worden. Het is niet toegestaan om een supersmoker (of dergelijke vervanging voor sigaretten) te gebruiken binnen het hotel. Roken in een hotelkamer resulteert in een sanctie van €150,- aan schoonmaakkosten. Wanneer het brandalarm geactiveerd wordt door roken op de kamer, volgt automatisch verwijdering uit het hotel.

 • Veiligheidsvoorzieningen
  Het onklaar en/of misbruik maken van onze brand- of veiligheidsvoorzieningen resulteert automatisch in verwijdering uit het hotel. Dit zonder teruggave van de kamerprijs en eventueel betaalde borg.

 • Alcoholische drank en sigaretten
  Wanneer u, naar onze mening, teveel heeft gedronken, dan kan u het nuttigen van alcoholische drank worden ontzegd. Onder de 18 jaar worden er geen alcoholische drank of sigaretten verstrekt.

 • Verlies, schade, letsel
  Van der Valk Hotel Vught is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan eigendommen van gasten. Ook is het hotel niet aansprakelijk in geval van letsel aan personen.

 • Verblijf
  Wij verzoeken u vriendelijk tijdens uw gehele verblijf in het hotel rekening te houden met onze andere gasten en geen geluid of overlast te veroorzaken.

 • Minderjarige gasten en overnachten
  Personen onder de 18 jaar die in het hotel willen overnachten moeten hiervoor schriftelijke toestemming hebben van beide ouders. Zonder deze toestemming mogen wij u niet inchecken.

 • Nood of overlast
  In geval van nood of overlast dient u te allen tijde vanaf uw kamer TOESTEL 9 te bellen! In geval van calamiteiten dient u in het belang van de veiligheid de aanwijzingen/instructies van het personeel op te volgen. Bij levensbedreigende spoed, bel alstublieft 112!

 • Huisdieren
  Huisdieren zijn in het hotel, in overleg, op een aantal kamers toegestaan. Hiervoor betaald u een bijdrage van € 25,00.

 • Borg
  Indien u een reservering plaatst voor dezelfde dag dan kan u om een borg van 200 euro gevraagd worden.

 • Nachtrust
  In het hotel dient het vanaf 23.00 uur rustig te zijn op de gangen en kamers. Het is niet toegestaan om na 22.00 uur nog bezoek op de kamer te ontvangen. Voor alle kamers/suites is een maximum aantal gasten toegestaan.

 • Overtreding van huis- en gedragsregels
  Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de directie meteen worden verwijderd. Bij constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.