Green Key

Al geruime tijd is het Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch - Vught zich bewust van het milieu en dit is merkbaar in onze dagelijkse operatie. Verscheidene initiatieven en acties zijn doorgevoerd om de hoeveelheid afval terug te dringen, het waterverbruik terug te dringen en zo min mogelijk CO2 uit te stoten.

In 2011 ontvingen de heren Peter Raaijmakers & Theo Bok uit handen van de heer Erik van Dijk, directeur van de stichting Keurmerk voor Milieu, Veiligheid en Kwaliteit, het Green Key Silver certificaat.

Als gevolg van milieubewust ondernemen binnen het Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch - Vught. Een prachtig resultaat. De Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf.

Enkele initiatieven die binnen het Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch - Vught zijn doorgevoerd:

Housekeeping en kamers.

 • Bewust omgaan met verschonen van linnen en handdoeken.
 • Reducering van electriciteit bij het verlaten van de kamer.
 • Waterbesparing in de badkamer
 • LED en spaarlampen aanwezig.

Afname van intern papiergebruik

 • Het papier wat gebruikt wordt binnen Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch - Vught wordt dubbelzijdig geprint.
 • Brochures, folders en het overige drukwerk en facturen zijn geprint op papier met een internationaal milieu-keurmerk.
 • Bevestigingen en facturatie wordt zoveel mogelijk per mail verstuurd.

Scheiding van Afval

 • Al het afval binnen Van der Valk Hotel Hotel 's-Hertogenbosch - Vught wordt gescheiden gehouden en apart geretourneerd.


Binnen het Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch - Vught wordt continu gewaakt over het milieubewust handelen van onze medewerkers. Intern is iedereen er zich van bewust dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een milieuvriendelijke omgeving

Wilt u meer informatie over het Green Key keurmerk kijk dan op www.greenkey.nl.

 Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch - Vught voldoet aan de volgende afspraken:

 • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
 • Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vakgenoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.
 • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid.
 • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
 • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
 • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting door ons bedrijf.
 • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.
 • Wij hebben dispensatie aangevraagd en gekregen voor een deel van de energie efficiënte verlichting EML hoofdstuk 7.1 i.v.m. de beoogde verbouwplannen.